Värktabletter och alkohol

Nej, man ska inte ta värktabletter och alkohol tillsammans. Kroppen kan inte hantera de två ämnena samtidigt vilket kan orsaka problem för mage och lever.

Det råder dock en viss generell missuppfattning om att värktabletter som man kan köpa receptfritt inte är skadliga tillsammans med alkohol men så är alltså inte fallet.

Är värktabletter skadliga för kroppen?

På samma sätt som alkohol är skadligt för kroppen, framförallt i stora mängder, så är även värktabletter det i stora mängder (överdosering). Att använda båda gör effekten värre även om värktabletterna tas i rekommenderad dos.

Som med allt annat i livet så måste man dock väga risker mot fördelarna. Ett glas vin rapporteras ofta vara hälsosamt och det är självklart motiverat att ta en värktablett om man har ont i kroppen eller har en inflammation. Om man följer doseringen på förpackningen av värktabletterna så kan kroppen enkelt hantera dem.

Om du känner dig tvungen att ta värktabletter på ett sätt som är utöver rekommendationen på förpackningen så bör du dock kontrollera med en läkare om eventuella risker med detta och om det finns bättre smärtstillande medel som kan hjälpa dig.

Kombinationen av värktabletter och alkohol

Även om det finns vissa värktabletter som fungerar bättre med alkohol med andra är det alltså en generell rekommendation att aldrig ta värktabletter när du är påverkad av alkohol.

Att alkoholen är skadlig för enzymerna i levern är välkänt men tillsammans med till exempel acetaminophen kan denna effekt förstärkas ytterligare. Därtill kan man även få allvarliga magproblem, framförallt med anti-inflammatoriska värktabletter.

I allvarligare fall kan man även skada nervsystemet och det respiratoriska systemet (andningen) vid en kombinerad överdos av värktabletter och alkohol. Andningen kan minska och den minskade tillförseln av syre kan göra ytterligare skada.

Att ta huvudvärkstabletter vid baksmälla är alltså inte rekommenderat. Kroppen behöver återhämta sig från skadorna som alkoholen orsakat och har du druckit såpass mycket alkohol att du upplever huvudvärk så är det rimligt att anta att du fortfarande är påverkad av alkoholen.

Läs mer om läkemedel och hälsa.