Paracetamol

Aktiva ämnen – Paracetamol

Paracetamol är ett aktivt ämne i vissa värktabletter och verkar febernedsättande och smärtlindrande. Ämnet används för mindre värk, till exempel lättare huvudvärk, men finns även i viss förkylningsmedicin på grund av sina febernedsättande egenskaper.

Paracetamol är bara smärtstillande upp till den rekommenderade dosen. I alltför höga doser kan Paracetamol vara mycket skadligt för levern. I Sverige finnas ämnet i välkända läkemedel som, till exempel, Alvedon och Panodil.