Acetaminophen

Aktiva ämnen – Acetaminophen

Acetaminophen är benämningen på paracetamol i vissa andra länder som, bland annat, USA. Namnen paracetamol och acetaminophen är två olika förkortningar av samma kemiska namn: N-acetyl-para-aminophenol. Detta förkortas ibland till APAP på vissa vårddokument.

Det finns även en rad receptbelagda kombinationspreparat som innehåller paracetamol och andra verksamma medel, såsom Citodon och Panocod.

Ämnet har, till skillnad från andra läkemedel som acetylsalicylsyra, diklofenak och ibuprofen, ingen anti-inflammatorisk aktivitet och anses därför inte tillhöra gruppen NSAID.