Värktablett – Aktiva ämnen

En värktablett innehåller aktiva ämnen och hjälpämnen

Varje värktablett som finns på marknaden har ett eller flera aktiva ämnen, det vill säga ämnen i tabletten som agerar smärtlindrande och/eller anti-inflammatoriskt. Det är det aktiva ämnet som gör hela skillnaden och det är effekten från de aktiva ämnena man vill åt när man tar en värktablett.

Förutom det aktiva ämnet (eller de aktiva ämnena) är innehåller en tablett även hjälpämnen (som är ett inaktivt ämne). Dessa används som bärare av den aktiva substansen. Dessutom kan hjälpämnen användas för att hjälpa till i framställningsprocessen. Generellt sett så kan den aktiva substansen (som acetylsalicylsyra) inte lätt bli tillförd och absorberad av kroppen utan behövs ges i någon lämplig form. I sådana fall är den aktiva substansen löst eller blandad med hjälpämnen. Hjälpämnen är också ibland använt för att fylla ut formuleringar med mycket potenta aktiva ingredienser för att tillåta en bekväm och korrekt dosering.

Beroende på administrationssätt och typ av läkemedel kan olika hjälpämnen användas. För tabletter gäller vanligen en eller flera aktiva substanser samt bindemedel (vanligen laktos), sprängmedel och smörjmedel (till exempel magnesiumstearat).

När den aktiva ingrediensen har renats kan den inte kvarstå i ren form länge. För att stabilisera den aktiva ingrediensen är hjälpämnen tillsatta för att garantera att den aktiva ingrediensen förblir aktiv och är stabil för en tillräckligt lång tidsperiod, så att produktens hållbarhetstid gör den konkurrenskraftig med andra produkter. Formuleringen av dessa hjälpämnen är i många fall ansedda som en affärshemlighet.

Farmaceutiska koder kräver att alla ingredienser i läkemedel, liksom deras kemiska nedbrytningsprodukter är identifierade och garanterade säkra. För detta skäl, används bara hjälpämnen när det är absolut nödvändigt och i minsta möjliga mängd.

Det som skiljer olika tabletter åt som har samma aktiva ämne (eller ämnen) är ämnen som till exempel gör att tabletten kan tas upp snabbare eller lösas upp i vatten (som brustablett). Värktabletter kan dock ha flera aktiva ämnen.

De vanligaste aktiva ämnena i receptfria värktabletter är: