Voltaren – Mer information

Huvudvärk – Voltaren

Voltaren finns som både tablett och gel, där den senare appliceras direkt på huden, för värkande muskler och leder. Produkten tillverkas av Novartis och tabletten har smärtlindrande, febernedsättande och anti-inflammatoriska egenskaper. Gelen har smärtlindrande och anti-inflammatoriska egenskaper (inte febernedsättande alltså).

Effekten verkar efter 30 minuter och kvarstår i runt fyra till sex timmar.

Varningar och försiktighet gällande Voltaren gel

  • Rådgör med läkare innan behandling påbörjas om du har nedsatt njur-, hjärt-, leverfunktion eller magsår.
  • Voltaren gel får ej användas på öppna sår, eksem, akne eller infekterad hud.
  • Undvik att användning på stora hudpartier under en längre tid, om inte du har fått detta rekommenderat av läkare. Risken för biverkningar ökar med tiden. Den rekommenderade behandlingstiden skall därför inte överskridas.
  • Voltaren gel är endast avsett för utvärtes bruk. Använd det inte i munnen eller på slemhinnor. Produkten får aldrig sväljas.
  • Undvik att få Voltaren gel i ögonen. Om detta händer, skölj ögonen noga med rent vatten. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om besvär kvarstår.
  • Tvätta händerna efter användning.
  • Använd inte detta läkemedel tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.
  • Undvik direkt solljus och solarium under behandling och 2 veckor därefter, t ex genom att täcka behandlat område med kläder.
  • Avbryt behandlingen om hudutslag uppträder.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Gravida kvinnor ska inte använda läkemedlet under de tre sista månaderna av graviditeten. Användning ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Diklofenak passerar över i modersmjölk i små mängder. Bör endast användas vid amning efter läkares ordination. Produkten bör inte appliceras på brösten hos ammande mödrar eller någon annanstans på stora hudytor eller under en längre tid.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du har några frågor innan du använder Voltaren gel.

Form: Gel, värmeplåster

Aktivt ämne: Diklofenak

Läs mer: Voltaren.se (tillverkarens produktsida)

Kan man köpa produkten på nätet?: Ja, som gel eller VHeat värmeplåster.