Treo – Mer information

Huvudvärk – Treo

Treo är en brustablett som, liksom Magnecyl, tillverkas av läkemedelsföretaget McNeil. Den innehåller naturligt både acetylsalicylsyra och koffein. Den starkare varianten, Treo Comp, innehåller även kodein.

Produkten har smärtlindrande, febernedsättande och anti-inflammatoriska egenskaper och intas i form av en dryck (brustablett + vatten), vilket gör den skonsammare mot magen än andra läkemedel baserade på acetylsalicylsyra.

Varningar och försiktighet gällande Treo

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan användning:

– om du har astma

– om du har lätt till måttlig hjärtsvikt

– om du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel

– om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring

– om du har haft magsår

– om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.

På grund av koffeininnehållet kan produkten försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.

Detta läkemedel är avsett för tillfälliga besvär.

Treo ska inte användas av barn under 14 år.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Några fler saker att tänka på

Behandling kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser mot:

 • blodproppar (t ex warfarin)
 • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)
 • högt blodtryck (t ex diuretika)
 • smärta och inflammation (t ex kortikosteroider)
 • gikt (probenecid)
 • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)
 • vissa läkemedel mot grön starr även kallat glaukom (t ex acetazolamid)
 • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)
 • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t ex fluvoxamin)
 • manodepressiv sjukdom, schizofreni (litium, klozapin)
 • epilepsi (fenytoin, valproinsyra, karbamazepin)
 • diabetes typ II (sulfonureider)
 • höga blodfetter (nikotinsyra)
 • infektion (ciprofloxacin, norfloxacin)
 • allergi (fenylpropanolamin)

Treo i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

Gravida kvinnor ska inte använda Treo under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning under amning.

Treo kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d v s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Form: Brustablett

Aktiva ämnen: Acetylsalicylsyra, koffein (för Treo Comp även kodein)

Kan man köpa produkten på nätet?: Ja, som brustablett i form av Treo och Treo Citrus.