Ipren – Mer information

Huvudvärk – Ipren

Ipren är en värktablett som inte bara är smärtlindrande utan även har febernedsättande och anti-inflammatoriska egenskaper. Den finns inte bara som en värktablett för vuxna utan även för barn. Därtill finns Ipren även som gel.

Dess anti-inflammatoriska egenskaper gör att den även fungerar bra mot till exempel träningsvärk och annan muskelvärk.

Varningar och försiktighet gällande Ipren

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Ipren.

 • Ibuprofen kan medföra allvarlig allergisk reaktion, särskilt om du är allergisk motacetylsalicylsyra. Symtomen kan inkludera nässelfeber, svullnad av ansikte, astma(väsande eller pipande andning), chock, hudrodnad, hudutslag eller blåsor. Om du får något av dessa symtom ska du sluta ta Ipren och omedelbart kontakta läkare.
 • Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.
 • 200 mg tabletter ska inte ges till barn under 6 år.
 • 400 mg tabletter ska inte ges till barn under 12 år.
 • Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan användande om du:
  • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).
  • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.
  • har eller har haft följande sjukdomar eller symtom: SLE eller andra bindvävssjukdomar, nedsatt njur- eller leverfunktion, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet.

Några fler saker att tänka på

 • Ipren kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel, maskera tecken på infektion.
 • Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.
 • Äldre personer bör vara observanta på den ökade risk för biverkningar som föreligger i högre ålder.
 • Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av högadoser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta).
 • Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du lider av vätskeansamling i kroppen (ödem).
 • Ipren kan påverka möjligheten att bli gravid, se avsnittet Graviditet och amning för mer information.
 • Vid vattkoppor bör inte produkten användas.
 • Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.
 • Om ett barn inte har druckit vätska eller har förlorat mycket vätska på grund av kräkningar eller diarré ska man rådfråga en läkare innan användning.

Form: Tablett, mjuka kapslar, oral suspension och gel.

Aktivt ämne: Ibuprofen

Läs mer: Ipren.se

Kan man köpa produkten på nätet: Ja, som tablett, mjuka kapslar, oral suspension och gel.