Alvedon – Mer information

Huvudvärk – Alvedon

Alvedon tillverkas av GlaxoSmithKline och är Sveriges mest sålda receptfria värktablett. Alvedon kan användas mot alla former av värk och även av personer som har känslig mage, eftersom den är skonsam mot magen (till skillnad från värktabletter baserade på acetylsalicylsyra).

Varningar och försiktighet gällande Alvedon

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Ta aldrig mer än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.

Använd inte produkten utan läkares ordination om du har alkoholproblem/leverskada eller tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av detta läkemedel.

Rådgör med läkare innan du använder läkemedlet om du har en lever- eller njursjukdom.

Var särskilt försiktig om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.

Rådgör med läkare innan användning om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s k metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

På grund av sitt natriuminnehåll är brustabletterna inte lämpliga för personer som ordinerats saltfattig kost.

När det gäller barn bör man kontakta läkare innan Alvedon används:

  • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.
  • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

  • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.
  • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.
  • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Form: Tablett, brustablett och oral lösning.

Aktivt ämne: Paracetamol

Läs mer: Alvedon.se (tillverkarens produktsida)

Kan man köpa produkten på nätet?: Ja, som tablett, brustablett och oral lösning.