Värktablettens historia

Historia

Den historia som finns med olika former av smärtreducerande medel och värktabletter har existerat sedan flera tusen år före Kristus. Man använde olika medel för olika typer av smärtlindrande medel som kom från växtriket. Det är först i modern tid som de verksamma ämnena blivit isolerade och därefter paketerade i form av tabletter, mediciner, plåster med mera.

De allra flesta värktabletterna har blivit kända och marknadsförda i tiden efter andra världskriget även om smärtstillande medel i olika former under lång tid har varit kända, och brukats, hos mänskligheten.

Acetylsalicylsyra

värktabletter historiaAcetylsalicylsyran, som är den verksamma substansen i till exempel Treo, upptäcktes indirekt redan 500 år före Kristus. Man skapade smärtstillande medel genom att använda pulveriserad bark från pilträdet. Hippokrates (även känd som läkemedelkonstens fader) var en av de som praktiserade tillverkandet av det smärtstillande medlet.

Allt eftersom blev tekniken mer förfinad och förbättrad av farmaceuter genom århundraden. Under 1800-talet upptäckte tyska kemister natriumsalicylat, ett ämne som senare även modifierades av Felix Hoffman för att användas mot magont. Detta ledde till upptäckten 1897 av just acetylsalicylsyran.

Acetaminophen

I slutet på 1800-talet uppfanns phenacetin i Frankrike, en medicin var syfte var att minska feber. Denna värktablett vidareutvecklades sedan av den tyske vetenskapsmannen Karl Morner till acetaminophen.

Acetaminophen visade sig vara en säkrare och mer effektiv värktablett än phenacetin men det dröjde ända till 1953 innan medicinen blev en färdig produkt på marknaden såsom vi känner till den idag.

COX-2 och NSAID

NSAID blev känt 1960 men då under namnet indomethacin. Ämnet upptäcktes av Tsung-Ying Shen.

Den selektiva  COX-2 inhibitorn introducerades 1991 på marknaden med produkter som Celebvrex och Vioxx (som kom något senare).

Opiater

Redan 3 400 år före Kristus raffinerades opiater av sumerer och egyptier så detta ämne har en synnerligen lång historia. Kunskaperna om medlets smärtstillande egenskaper spreds över världen och användes även av Hippokrates. Opium spreds sedan, via Alexander den Store, till Indien och Persien (nuvarande Iran) där det användes som smärtstillande medel.

Opiaterna förädlades i mer modern tid till morfin av den tyske vetenskapsmannen Friedrich Sertürner 1803. Några decennier efteråt, 1843, utfördes den första injektionen av den skotske läkaren Alexander Wood. Morfin har sedan dess revolutionerat läkekonsten för patienterna. Man kan bara tänka sig hur det var att bli opererad innan dess!

En annan förädling av opium skedde i form av utvecklingen till heroin som gjordes av den engelske vetenskapsmannen C.R. Writer. Heroin såldes som smärtstillande medel från 1898 men försvann sedan då dess vanebildande egenskaper blev kända.